ยังไม่มี username และ password ในการเข้าใช้งานระบบ ต้องทำอย่างไร

ตอบ : username และ password จะใช้ตัวเดียวกับระบบ iPASSPORT หากท่านยังไม่มี username password ของระบบ iPASSPORT หรือเป็นบุคลากรใหม่ ให้ท่านสมัครขอใช้งานระบบ iPASSPORT ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เรียบร้อย หลังจากนั้นก็จะสามารถนำ username password มาใช้ในการเข้าใช้งานระบบ e-meeting ได้