ต้องการเป็นผู้ดูแลระบบในการจัดการการประชุมภายในหน่วยงานหรือคณะ ต้องทำอย่างไร

ตอบ : ให้ติดต่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอเพิ่มสิทธิ์ในการจัดการการประชุมภายในหน่วยงานหรือคณะ